Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter bygger om Uppsala stadshus

Vy från söder där man ser den nya delen av Uppsala stadshus. Bild: Henning Larsen Architects.
Glaskupolen har byggts av cirka 500 glasskivor. Foto Ronny Grim
Ombyggnaden av Uppsala stadshus har krävt många unika lösningar för att få befintlig byggnad från tidigt 1960-tal att uppfylla dagens krav på inomhusklimat, energi och hållbarhet. Även bevarandekrav på bland annat fasader och viss interiör samt hantering av risker i samband med närheten till järnvägen och risker i samband med 100-årsflöden har krävt en del speciella lösningar. Foto Ronny Grim

Text: Mari-Louise Paulson

Sedan 1964 har Uppsala stadshus varit halvfärdigt, bland annat har man saknat en fullmäktigesal. Anledningen till det var att pengarna helt enkelt tog slut. 2016 var det dags att ta tag i frågan igen. Kommunen utlyste då en arkitekttävling som vanns av Henning Larsen Architects för deras förmåga att förena den nya byggnaden med den gamla. Nu pågår bygg- och installationsarbeten för fullt.

Det nya stadshuset i Uppsala, som alltså är en ny-, till- och ombyggnad, ska bli ett hus för medborgarservice och demokrati, vilket innebär att huset ska kunna ta emot många besökare, erbjuda en bra arbetsmiljö, bidra till en god stadsmiljö och göra så lite negativt avtryck på miljön som möjligt. Just hållbarhetstänket är något som byggherren, det kommunala fastighetsbolaget Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, FFAB, trycker lite extra på.
– Vi har höga hållbarhetskrav och hela huset ska uppfylla BREEAM Excellent och Nära-noll-energi-krav. Och för det befintliga 60-åriga huset innebär detta omfattande uppgraderingar, säger Gabriel Vikholm, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB.

Glaskupol med 1600 glasskivor
I det nya stadshusets publika del kommer det att finnas utställningar, kontaktcenter, reception, konferenscenter, vigselrum, restaurang och kafé. Huset som ligger centralt i Uppsala, vid resecentrum, ska vara öppet för medborgarna. Entréerna och det 1600 kvadratmeter stora glastaket som byggts upp av cirka 500 glasskivor kommunicerar öppenhet.
– Glaskupoltaket med vinterträdgården är som den lysande lågan i hela projektet, säger Gabriel Vikholm.

Samlar Uppsalas kommunala verksamheter
Drygt 1600 personer från olika verksamheter inom kommunen och den politiska ledningen kommer att arbeta i huset när allt är klart. Där har man valt arbetslokaler för Aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket i de gamla husdelarna ska "samsas" med bevarandekrav på bland annat fasader och viss interiör. Huset blir också Uppsalas första stadshus med fullmäktigesal. I det tidigare stadshuset tog som bekant pengarna slut innan den salen hann byggas.

Teamet med Henning Larsen Architects och Peab som totalentreprenör har tidigare uppfört en annan av Uppsalas märkesbyggnader, Uppsala Konsert & Kongress. Nu jobbar de med vad som förhoppningsvis blir ytterligare en av stadens uppmärksammade byggnader.
– Nu håller vi på med stomkompletteringar och mellanväggar, ett arbete som kommer att pågå fram till hösten. Därefter blir det ytskikt och interiörarbeten. Sedan följer en viktig period med att trimma in byggnaden innan inflyttningen i november 2021. Allt ska fungera vid inflyttning så att man ska kunna börja jobba direkt, säger Gabriel Vikholm.