Anders Holmestig är ny vd för Fastighetsägarna Sverige

Foto: Fastighetsägarna

Anders Holmestig är ny vd för Fastighetsägarna Sverige. Anders ersätter Reinhold Lennebo som går i pension. Anders Holmestig tillträde som ny vd för Fastighetsägarna Sverige 1 juni och kommer närmast från LRF där han var vice VD och näringspolitisk chef. Dessförinnan har han arbetat som bland annat politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen och ansvarig för näringslivs- och samhällsfrågor på ICA-handlarnas förbund.

– Jag är mycket glad och stolt över att få möjlighet att leda Fastighetsägarna Sverige. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla Fastighetsägarna och det arbete som gjorts för att synliggöra fastighetsbranschens viktiga roll i samhällsbygget, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Coronapandemin har haft stor påverkan på många av fastighetsbranschens lokalhyresgäster. Många fastighetsägare har stöttat sina kunder genom att ge anstånd och rabatter för att underlätta för utsatta företag att ta sig igenom den mest akuta krisen. Sedan 23 april har fastighetsföretag använt Fastighetsägarnas mall för tillfällig hyresrabatt över 14 000 gånger.

– Fastighetsbranschen har gett ett stort stöd till sina lokalhyresgäster för att de ska kunna ta sig igenom den akuta krisen. Nu behöver vi fokusera på hur vi på ett hälsosäkert sätt kan återstarta den svenska ekonomi genom att till exempel se över momsregler för effektivare lokalutnyttjande och underlätta mer flexibel användning av byggnader genom ändringar i plan- och bygglagen, säger Anders Holmestig.

Under våren och vintern har tre stora statliga utredningar som påverkar bostadspolitiken tillsatts, utredningen om effektivare hyresförhandlingar, en ny social bostadspolitik och fri hyressättning i nyproduktion av hyreslägenheter.

– De statliga utredningarna om hyresmarknaden och den sociala bostadspolitiken är viktiga för att de kommer få stor påverkan på hur bostadsmarknaden fungerar framöver. Mitt och Fastighetsägarnas fokus kommer att ligga på att skapa förutsättningar för fler att få tillgång till en bostad, då är det viktigt med en social bostadspolitik som är träffsäker och når dem med störst behov av samhälleligt stöd, säger Anders Holmestig.

– Det är viktigt att vi får en fungerande hyresmarknad med jämbördiga parter. Här behövs det en lagstadgad oberoende tvistlösning för de årliga hyresförhandlingarna. Denna måste basera sina beslut på tydliga grunder kopplade till utvecklingen av bostadskonsumenternas värderingar. En sådan modell skulle gynna långsiktiga investeringar i befintliga och nya hyresrätter. Därmed kan hyresrätten fortsätta att vara en attraktiv boendeform för såväl nuvarande som framtida hyresgäster, säger Anders Holmestig.