Moody´s bekräftar Kungsledens investment grade rating Baa3 efter förbättrade nyckeltal

Foto: Kungsleden

Kreditvärderingsinsitutet Moody´s bekräftar Kungsledens investment grade rating Baa3 med stabila utsikter. Flertalet av de nyckeltal som ligger till grund för bolagets kreditvärdering har förbättrats under det senaste året.

Moody´s har under juni publicerat en ny Credit Opinion avseende Kungsleden där kreditvärderingsinstitutet framhäver Kungsledens kvalitativa och väldiversifierade fastighetportfölj med fokusering på främst kontor i Sveriges tillväxtmarknader samt en fortsatt förbättrad belåningsgrad, god likviditetsberedskap med låg andel kortfristiga låneförfall, en stark räntetäckningsgrad och en minskad andel säkerställd skuld i sin bedömning.

”Detta är ett resultat på de senaste årens målmedvetna arbete med att öka fastighetsportföljens totalavkastning och stärka vår finansiella ställning. Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 16% i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019 till följd av ett kvalitativt fastighetsbestånd i rätt lägen, starka kreditvärdiga hyresgäster och en effektiv och kundorienterad organisation.  Kungsleden står starkt rustat inför framtiden.” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.