Avtal tecknat mellan Heba och Åke Sundvall

Doktoranden planeras som 158 bostadsrätter i fyra byggnader. Illustration: Heba/ Åke Sundvall
Kvarteret E2, Rosendal Uppsala. Illustration: Heba och Åke Sundvall

Heba och Åke Sundvall har tecknat ett avtal som omfattar ett samägt bolag (50/50) med avsikt att uppföra bostadsrätter och hyresrätter på attraktivt läge i Rosendal, Uppsala.

Rosendal ligger naturnära mellan Stadsskogen och Kronskogen endast två kilometer från Uppsala centrum. Området hör till ett av Uppsalas expansiva stadsområden. 

Projektet är uppdelat på två kvarter, Doktoranden och Kvarteret E2 och ligger i norra Rosendal. Doktoranden planeras som 158 bostadsrätter i fyra byggnader. Kvarteret E2 planeras som 146 prisvärda hyresrätter med hjälp av investeringsstöd. Byggnaderna kommer att Svanenmärkas. Produktionsstart är planerad till kvartal fyra 2020 med första inflyttning cirka 24 månader senare.

Genom avtalet äger parterna 50 procent vardera av projektet. Projektets totala omfattning är cirka 640 mkr.

Avtalet är tecknat mellan dotterbolaget Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall i Stockholm AB. Dialog om fler framtida projektsamarbeten med olika upplåtelseformer förs kontinuerligt mellan parterna.