LEJE Fastigheter har förvärvat fastighet Bålsta

Illustration av blivande nyproduktion på Hornvägen 10, Bålsta. Illustration: LEJE Fastigheter

LEJE Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Väppeby 7:248 på Hornvägen 10 i Dragets Industriområde, Bålsta, Stockholms län. Säljare av fastigheten var SVP Förvaltning AB och transaktionsrådgivare var Croisette AB. Fastigheten har en markareal om 10 231 kvm och är detaljplaneplanlagd för industri.

Direkt efter förvärvet har ett 7-årigt hyresavtal avseende hela fastigheten tecknats med BGFIX AB, Skandinaviens ledande leverantör av avspärrningslösningar. Bygglov är beviljat och byggstart är planerad till mitten av september. Tillträde kommer att ske i början av juni 2021.