Landmärke blir bostadshus

pressbild Malmö stad

Malmö kan få fler iögonfallande bostadshus med karaktäristiska former, men med historiska anor. På dagens sammanträde beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge ett positivt planbesked om cementsilorna i Limhamn, vilket är ett steg närmare förverkligande.

Silorna från tiden när Skånska cementfabriken var verksam i Limhamn har i dag ett stort historiskt värde för Malmö och är en välkänd del av stadssiluetten. I omvandlingen av Limhamns hamnområde har de därför ansetts vara väl värda att bevara, tillsammans med lokstallar och järnvägsspår från Sillabanan i området.

Ett sätt att bevara fabrikens samhälls- och lokalhistoriska betydelse är att göra om silorna till bostäder. För att det ska bli möjligt måste silorna rivas, vilket stadsbyggnadsnämnden gett ett positivt besked till i och med planbeskedet, men under förutsättningen att de byggs upp igen. Fastighetsägarens avsikt är att bygga upp silorna igen samtidigt som de kulturhistoriskt intressanta värdena som betongfasadernas material, volym, de runda formerna och den industriella karaktären finns kvar. Detaljplanearbetet som nu kan påbörjas i och med beslutet från stadsbyggnadsnämnden ska därför utreda hur de här värdena bäst bevaras.

– Det här är onekligen ett spännande projekt som på många sätt symboliserar den omvandling som pågår i Malmö, från industristad till modern, global stad och där nya behov möter gamla. Cementfabriken är en del av stadens historia med värden att bevara, vilket öppnar upp för nya idéer om bostäder och stadsutveckling, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Ett gammalt landmärke i Malmö kan nu omvandlas för att möta nya behov. Jag tycker det är bra när stadens historia kan användas i ett framåtsyftande projekt och skapa nya nyttor, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.