HSB Living Lab - Så kan du bo i ett smart hem

Bild: HSB Living Lab

I senaste nyhetsbrevet från HSB Living Lab kan du bland annat läsa om ett examensarbete med en vattenlös toalett, hur det är att bo i ett smart hem, energiresilient design och flera andra projekt som just nu pågår i HSB Living Lab.

HSB Living Lab är en världsunik forskningsarena där vi utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Sedan starten har fler än 100 projekt startats i huset. Byggnaden är ett levande laboratorium där forskning pågår dygnet runt, samtidigt som nära 40 personer bor i fastigheten permanent. Intresset för projektet är stort och sedan starten 2016 har flera hundra studiebesök genomförts, med både svenska och internationella grupper.

Läs mer här