Femte året i rad vinner Castellum hållbarhetsindex

Ideon i Lund. Foto: Castellum

Världens ledande hållbarhetsindex rankar Castellum som bäst i världen på hållbarhet – för femte året i rad.

Årets upplaga av Dow Jones Sustainability Index utvärderar och rangordnar de bolag som under 2020 presterat bäst i världen på hållbarhet i samtliga större branscher. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget och ett av endast sju svenska bolag som kvalificerat sig till indexet – och dessutom med högre betyg än förra året.

”Att vi behåller ledarpositionen för femte året i detta viktiga sammanhang är ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra jobb”, konstaterar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. ”Det är ett lagarbete som utförs med lika delar engagemang, kompetens och kämpaglöd. Nu går resan vidare mot fler utmanande mål och med ambitionen att vara bland de bästa även nästa år.”

Castellums främsta framgångsfaktor är att hållbarhetsarbetet är helt integrerat i verksamheten. Exempelvis har vi under 2020 som ett av de första fastighetsbolagen i världen antagit färdplaner med konkreta steg för att nå vårt Science Based Target-mål om netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030. Häromveckan drog vi igång norra Europas största solcellsanläggning på tak i Hisingen Logistikpark, vi bygger världens första polisbyggnad helt i trä med mål att nå klimatneutralitet - och i somras blev vi först i Skandinavien med ett WELL-certifierat kontorshus, det enda certifieringssystem som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de som arbetar i en fastighet.

”Dow Jones Sustainability Index används av institutionella och finansiella investerare för att fatta beslut som leder till en mer hållbar fastighetsindustri. Målet är ju inte att vinna priser och medaljer, utan att göra största möjliga insats att skapa en långsiktigt hållbar affär och motverka klimatförändringarna som hotar hela planeten”, säger Filip Elland.