Göteborgs stad och Castellum gör fastighetsaffär

Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst. Foto: Castellum

Castellum AB och Göteborgs kommun genomför en fastighetsaffär där Castellum säljer en fastighet till staden i utbyte mot en markanvisning i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen.

”Jag ser det som ett typexempel på en win/win, en bra affär för bägge parter. Vi får bidra till stadsutvecklingen i centrum och kan samtidigt hjälpa staden med en viktig pusselbit i södra Göteborg”, kommenterar Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Med anledning av den starka samhällsutvecklingen i Frölunda-Högsbo-Sisjöområdet har kommunen sett över behoven för teknisk försörjning av såväl energi som avfallshantering. Kommunen äger inte någon lämplig bebyggbar mark i anslutning till det aktuella området, men har identifierat den obebyggda fastigheten Kobbegården 152:1 som lämplig för detta ändamål. Fastigheten ägs av Castellum, och kommunen har ett strategiskt intresse av att förvärva den.

Castellum ställde sig positiva till att avyttra fastigheten till Göteborgs kommun i utbyte mot ett annat utvecklingsprojekt. I samband med förhandlingarna har parterna identifierat en byggrätt belägen norr om Nordstan i centrala Göteborg för detta ändamål.

Vid måndagens sammanträde i fastighetsnämnden beslutades att kommunen förvärvar fastigheten Kobbegården 152:1 av Castellum, och att Castellum samtidigt tilldelas markanvisning för en byggrätt om ca 20-30 000 kvm BTA för kontors- och handelsytor och som bl.a. innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.

”Ett väldigt glädjande besked som dessutom innebär att vi kan bygga i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter i norra änden av Östra Nordstan”, konstaterar Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

Den överenskomna köpeskillingen för fastigheten Kobbegården 152:1 uppgår till 23,5 MSEK.