Samverkansstudie visar att klimatavtrycket kan halveras med Co-living

Tillsammans med kollegor från Zynka BIM har Petra Parinder, arkitekt på Semrén & Månsson, utforskat framtidens delade boende inom ramen för Akademiska Hus tvärvetenskapliga studie. Foto: Semrén & Månsson

Klimathot, bostadsbrist och skenande boendekostnader. Alla ledtrådar pekar mot att vi i framtiden behöver bättre, mer flexibla bostäder som kan nyttjas av fler – på ett effektivare och mer hållbart sätt. I en tvärvetenskaplig studie som presenteras i dag sätter Akademiska Hus ljuset på framtidens delade boende med hjälp av Semrén & Månsson, KTH Live-in-lab, HSB Living Lab och en rad branschkollegor.

- Att dela är en styrka, både när det gäller boyta, hållbarhet och kunskap. I studien har vi vägt samman olika perspektiv på utformning av bostäder med statistik och data som våra kollegor på Zynka BIM tagit fram, för att undersöka hur det delade boendet kan bli ännu mer attraktivt och hållbart, säger Petra Parinder, arkitekt på Semrén & Månsson.

Ett flertal boendeformer för studenter, forskare och unga vuxna runt om i Sverige har granskats ur flera perspektiv, så som ekonomiska och organisatoriska förutsättningar, bostads- och byggnadsutformning samt de boendes möjlighet till en hållbar livsstil. Studien visar att klimatavtrycket per boende kan minska med över 50 procent i uppförandeskedet om man planerar för ökad delning. Och med digital teknik kan man kartlägga boendet på helt nya nivåer, så att arkitekter och fastighetsägare kan planera bättre och de boende få ut mer av sin bostad.

- Zynka BIM:s roll har varit samla in data kring fallstudierna, allt från klimatavtryck till generella fastighetsdata. Tillsammans med arkitekterna har vi sedan gjort en analys som legat till grund för slutsatserna i rapporten, och som visar på väldigt intressanta perspektiv att ta till sig och arbeta vidare med, säger Alexander Morton, operativ chef på Zynka BIM.

Läs rapporten ”Framtidens delade boende” i sin helhet här.