Platzers fastigheter i Gullbergsvass, Göteborg byggs om

Kämpegatan, Gullbergsvass av Kanozi Arkitekter. Foto: Calle Wärnelöv

Kanozi Arkitekter har utvecklat Platzer Fastigheters äldre lokaler längs Kämpegatan i Gullbergsvass. Uppdraget var att följa och spegla den starka tillväxt och förändring som sker i området. Fastigheten ligger i ett mycket spännande utvecklingsområde i centrala Göteborg längs Göta Älv som räknas till ett av Sveriges mest expansiva just nu. Här ska Älvstaden ta form för framtiden.

Den arkitektoniska och tekniska omvandlingen av Kämpegatan 3 och 7, har syftat till att utveckla och modernisera den befintliga byggnaden, men även stärka dess anknytning till platsen. Att vara en del av en helhet. Byggnaden har byggts på, totalrenoverats, och gestaltas om till moderna lokaler för kontor, service och restaurangnäring.

– Syftet har varit att ta till vara på, och förädla Kämpegatans inneboende kvaliteter, samt addera nya, för att kunna växa in i en ny ljus framtid, berättar Niklas Edvall, handläggande arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Nytt utseende
Fasader, entréer och utemiljöer har gjorts om. Numera finns det nya grönskande- och hårdgjorda ytor, cykelparkering, samt fler sittmöjligheter utomhus. I markplan har de tidigare förhållandevis mörka lokalerna öppnats upp med större ’structural glazing’-partier, vilket ökar kontakten mellan besökare och butiks- och restaurangverksamheterna.

Foto: Calle Wärnelöv

Om- och påbyggnader
De två parallella ljusgårdarna i byggnaden har fått nya, energieffektiva och modernt utformade glassystem. Med tunna spännstagsystem ger det ett maximalt ljusinsläpp och generös rymd över ljusgårdarna. Förutom ombyggnation har fastigheten utökats med ett helt nytt kontorsplan. Påbyggnaden har en helglasad fasad med öppna och ljusa lokaler som erbjuder en unik utblick över älven och den nya Götaälvbron.

Interiör
Invändigt har fastigheten genomgått en totalrenovering och utvecklats med gemensamma samverkansytor i ljusgårdarna som är tillgängliga för alla hyresgäster i huset som kompletterande arbets-, mötes och umgängesytor. Kontorsvåningarna har anpassats efter de respektive hyresgästernas verksamheter med moderna och ljusa arbetsplatser, många i flera plan med intern kommunikation. I entréplanet har ett antal lokaler omvandlats från kontor till service. Ljusgårdarnas samverkansytor har utformats för att fungera både som arbetsplats för gäster, som för de hyresgäster som vill ha variation från sin vanliga arbetsmiljö.

Foto: Calle Wärnelöv

Materialval
Med kontrasterande färgval och strategiska inredningsval med en stor variation i möbleringen och rumsligheter med olika egenskaper, infinner sig känslan av en arbetsplats för framtiden. Bottenvåningens mörka väggar skapar en lugn och fokuserad känsla i ljusgårdarna där de klädda möblerna bildar färgklickar som drar ögat inåt och mot utemiljön och mot utsikten över Göta Älv.

Tekniska och energimässiga egenskaper
I området kring Gullbergsvass pågår omfattande markrörelser, därför har vi valt att inte öka sättningshastigheten ytterligare genom ökad belastning. Vi har istället utgått från den befintliga byggnadens förutsättningar och på så sätt kunde påbyggnaden av ytterligare en våning genomföras med mycket liten lastökning. Generellt har på- och ombyggnationen inneburit en förhöjd standard vad gäller energi, miljö och tillgång till miljösmarta alternativ och är miljöcertifierad enligt ’BREEAM in use’.