Croisette Real Estate Partner släpper unik rapport för industrisegmentet

Chandler Cruttenden/Unsplash

Croisette Real Estate Partner har släppt en unik marknadsrapport för industrisegmentet i Sveriges storstadsregioner. Rapporten går igenom och analyserar marknaden för industrifastigheter i Stockholm, Göteborg och Skåne. Bland annat visar rapporten att den totala vakansnivån för industrifastigheter är lägre än för kontor i centrala Stockholm.

Totalt har Croisette kartlagt över 8 000 fastigheter med en total uthyrbar yta om 31 miljoner kvadratmeter. Rapporten visar att industrisegmentet har en stor potential framgent med både hyrestillväxt och sjunkande direktavkastningskrav. De primära drivkrafterna bakom detta är av strukturell karaktär som en starkt ökande e-handel och konvertering av citynära verksamhetsområden som bidrar till låga vakansnivåer samtidigt som efterfrågan på industrilokaler ökar.

”Denna rapport är unik i sitt slag, för mig veterligen har ingen gjort en sådan komplett analys av hela industrimarknaden som vi nu gjort. Samtidigt bekräftar rapporten det vi på Croisette pratat om i flera år nu, att lättindustrifastigheter står inför en uppvärdering. Vi har sett denna trend tydligt i Stockholm, men en marknad vi ser stor potential i nu är Skåne och i synnerhet Malmö. Frågan en läsare till rapporten bör ställa sig är om det är motiverat att avkastningsnivån för industrifastigheter skall vara så pass mycket högre än för andra segment i dessa regioner ”, säger David Almqvist, Co- Head of Transactions, Croisette Real Estate Partner.