Danmark och Norge är vinnarna på den nordiska byggmarknaden

Norge och Danmark är vinnarna på nordisk byggmarknad, bild: Navet

Norge och Danmark väntas få den starkaste utvecklingen för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i år, enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för Norden.

I Norge och Danmark beräknas husbyggnadsvolymen att växa med 7-8 procent i år. Uppgången väntas ske på bred front men är extra stor inom industrins husbyggnadsinvesteringar. I Finland väntas husbyggnadsvolymen ligga kring 2019 års nivå medan prognosen för svenskt vidkommande pekar på en mindre nedgång, där särskilt en svag utveckling inom kontor- och handelslokaler påverkar prognosen. Sammantaget visar den nordiska byggmarknaden motståndskraft och god utvecklingstakt trots en orolig omvärld och ett turbulent år på många sätt. NAVET Analytics konjunkturrapport för de nordiska länderna kommer i slutet av december.

Källa: Marknadstrender Bygg Norden, NAVET Analytics