Bostaden satsar på korrekta hyresförhållanden

Bild: Philipp Berndt/Unsplash

Sedan drygt ett år tillbaka har Bostaden satsat mer resurser för att få ned antalet bostäder som hyrs ut på felaktiga grunder. Man har under 2020 genom studentprövningar samt utredning om olovlig andrahandsuthyrning återtagit 259 hyreskontrakt.

Under 2020 har Bostaden återtagit 259 hyreskontrakt. Av dessa ärenden gällde 103 olovliga andrahandsuthyrningar och 156 handlade om studentprövningar.  Studentprövning innebär kontroll av att de som bor i studentlägenheter/studentrum faktiskt också studerar.

- Det känns bra att vår satsning har gett resultat. För oss är det av största vikt att förmedla bostäder på ett rättvist sätt till de som står i vår kö säger, Anders Hugosson, marknadschef. 

Givetvis har Bostaden haft överseende gällande rådande pandemi och inga hyreskontrakt har sagts upp på grund av exempelvis inställda kurser så länge man kunnat visa upp studieintyg.

Bidrar till en rättvis bostadsmarknad

Bostaden har jobbat kontinuerligt med det här under många år men har det senaste året arbetat på ett annat sätt. Med bostadsbrist i stora delar av landet är olovlig andrahandsuthyrning och andelen personer som hyr på felaktiga grunder ett stort problem hos flera bostadsbolag. I förlängningen kan det bli ett samhällsproblem som leder till att hyresmarknaden fungerar dåligt.

- Vi är övertygade om att vår satsning mot olovlig andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden bidrar till en bättre bostadsmarknad. Det här är ett allvarligt problem för en fungerande hyresmarknad och för våra hyresgäster handlar det om trygghet. De ska veta vilka grannar de har och som hyresvärd vill vi också veta vem som bor i lägenheterna. Det är betydelsefullt för oss och bra för Umeå, säger Anders Hugosson.

- Tack vare att satsningen gett så bra resultat fortsätter vi med vårt nya arbetssätt. Möjligheten att få tillgång till ett förstahandshyresavtal ökar genom satsningen. Det finns fortfarande ett mörkertal och vi vill göra allt vi kan för att bidra till en fungerande bostadsmarknad, avslutar Anders Hugosson.

Ny lagstiftning

Från den 1 oktober 2019 skärptes lagstiftningen om otillåten andrahandsuthyrning. Det har blivit enklare att säga upp någon som hyr ut olovligt. Det är dessutom nu brottsligt både för den som köper och säljer hyreskontrakt samt för den som tar ut överhyra.