wec360° - ska skapa trygghet och tillgänglighet i Karlstadshus

Bostadsväljaren gör bostäder i befintliga bestånd tillgängliga online. Bild: wec360°

Fastighetsbranschen är en av de piggaste på att anamma tekniska innovationer och rör sig nu allt snabbare in i en digital era. Ett exempel är den kommunala stiftelsen Karlstadshus som i dagarna ingått ett licensavtal för den digitala presentationsplattformen och dess Bostadsväljare, som utvecklats av proptech-bolaget wec360°. Syftet är att göra hela sitt bostadsbestånd om 2 600 lägenheter tillgängliga för visning på distans.

Fastighetsbranschen har på senare år blivit alltmer tekniskt driven och befinner sig nu långt fram i appliceringen av nya tekniska innovationer. Man kan nu se en trend mot en ökad digitalisering av området inte minst i mötet med kunderna. Särskilt nu ställs ju också allt större krav på digitalisering som möjliggör att kunden ändå kan ta trygga beslut om sin bostad fast på distans, vilket har drivit på utvecklingen. 

Med presentationsplattformen och dess Bostadsväljare får den bostadssökande en digital guidning till potentiellt intressanta lägenheter i en realistisk, grafisk och interaktiv lösning. Stiftelsen Karlstadshus är näst störst i regionen och har som kommunalägt bostadsbolag även ett åliggande att skapa tillgänglighet för allmänheten. Stiftelsen grundades av Karlstads kommun som tillsammans med Riksbyggen stod för kapitalet i grundfonden och som via sin bolagsform är självägande. De och flera andra tillhör den kundgrupp som varit tidiga med att ansluta till denna lösning kallad Bostadsväljaren. Plattformen har utvecklats av wec360°, sedan tidigare ledande inom proptech och verksamma på en internationell marknad. 

 

bild
Stiftelsen Karlstadshus styrelseordförande Johan Lokander (t.h.) och wec360°'s Mattias von Corswant (t.v.).

– Vår plattform kan tillämpas på både små och stora befintliga bostadsbestånd och hjälper bostadssökande att ta trygga belut om sin bostad. Under coronan finns ju nu också generellt högre krav på digitalisering av branschen när bostadsbolagen inte kan visa lägenheterna på plats, säger Mattias von Corswant, marknadschef på wec360°.

 – Coronapandemin har gjort det väldigt tydligt att bostadsbranschen behöver avancera för att kunna möta kunderna digitalt. Med Bostadsväljaren kan vi hjälpa dem att göra mer medvetna och insiktsfulla val, och på ett bättre sätt förstå bostaden som de väljer - eller väljer bort, säger Johan Lokander, styrelseordförande i Stiftelsen Karlstadshus.