Mäklare bedömer att antalet villor till salu kommer att öka

Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB. Bild: SBAB

8 av 10 fastighetsmäklare i Stockholm bedömer att utbudet av antalet villor till salu kommer att öka. Bedömningen delas av fastighetsmäklare i både Malmö och Göteborg. Samtidigt väntas priserna fortsätta uppåt under andra kvartalet 2021, framför allt på villamarknaden i Malmö.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det andra kvartalet 2021 som bedöms.

bild

bild

- Vi närmar oss den period på året då aktiviteten på villamarknaden normalt sett ökar.
Mellan april och juni blir vanligtvis fler bostäder till salu, framför allt småhus. Marknaden har präglats av stark efterfrågan på större bostäder och ett relativt litet utbud. Därför är det välkommet att fler bostäder kommer ut på marknaden. Man kan anta att en del säljer nu för att de inspirerats av eventuella tidigare rekordförsäljningar i grannskapet. Men mycket hänger också ihop med säsong. Många vill både sälja och köpa ett hus när det går att se och visa utemiljön utan snö, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen andra kvartalet 2021

bild

Mäklarna spår överlag att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det andra kvartalet och speciellt stark utveckling bedöms för småhus i Malmö.

- Utbudet bedöms öka och priserna stiga, framför allt på småhus. Under pandemin har vi sett en förändrad inställning till bostaden, där allt fler värdesätter större yta och hemmakontor. Detta kan vara en möjlig förklaring till nuläget på marknaden, med mycket stark efterfrågan och kraftigt stigande priser på större bostäder. Det ska bli intressant att se om detta är en förändring som kommer att bestå även efter pandemin, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.