Längre handläggningstider när många söker bygglov

Det är högt tryck på bygglovsansökningar i vår. Foto: Getty Images

Just nu är det rekordmånga som söker bygglov. Bara under april är det 40 procent fler bygglovsärenden än ifjol. Det innebär att de som ansöker om bygglov får räkna med lite längre handläggningstid än vanligt.

På grund av pandemin tillbringar de flesta mer tid i hemmet och lusten att bygga väcks hos många. Bara under april månad har nästan 40 procent fler bygglovsärenden kommit in till Piteå kommun jämfört med ifjol.

- Det är allt från eldstäder, tillbyggnader, flerbostadshus och Attefallshus. Det är roligt att det byggs men det har inneburit en ökad arbetsbelastning, säger Johan Virtala, avdelningschef på planeringsavdelningen, Piteå kommun.

Det höga trycket gör att handläggningstiderna påverkas. Därför är det extra viktigt att ha kompletta handlingar för de som söker bygglov, eftersom begäran om kompletteringar tar tid.