Markanvisningstävling i Kungsängen vinns av Dreem arkitekter och SHH bostad

Kvarteret Nova - det vinnande förslaget för ett nytt kvarter i Kungsängen. Bild: Dreem arkitekter

Kvarteret Nova ska utvecklas som ett hållbart och modernt område med flerbostadshus och radhus som knyts samman genom en generös gemensam innergård. Bostadskvarteret byggs i trä och omfattar 70–80 bostadsrätter och ska erbjuda ett varierat boende med flexibla planlösningar. Det vinnande förslaget innehåller dessutom ett särskilt fokus på social hållbarhet med exempelvis en gemensam terrass för de boende i kvarteret. Andra nyckelaspekter i projektet är energieffektivitet, återvunnet fasadmaterial och passiva, smarta lösningar.

”Dreem ser fram emot att få bygga ett kvarter med trähus och med ett varierat innehåll av olika typer av boendeformer”, Maya Iwdal, grundare Dreem Arkitekter 

Den nya stadsdelen Kungsängen är beläget knappt fem kilometer öster om Jönköpings centrum. I området har det pågått utveckling av nya bostäder sedan 2014 och idag utgörs stadsdelen av ett växande bostadsområde. Totalt planerar kommunen för att Kungsängen ska innefatta 730 bostäder, förskola och kommersiell service. Kommunen gick under hösten 2020 ut med en markanvisning med jämförelseförfarande avseende de två sista bostadskvarteren i området.