Statligt miljardstöd till energieffektivisering av flerbostadshus i Sverige

Stödet kommer att gå att söka för fastighetsägare med start från den 1 oktober och det går att få stöd med upp till 50% av de nödvändiga investeringsmerkostnaderna i samband med godkända energieffektiviseringsprojekt. Större fastighetsbolag kan få högst 30% av kostnaderna i stöd. Bild: Caverion

Caverion välkomnar statligt miljardstöd till energieffektivisering av flerbostadshus i Sverige

Den 1 oktober införs ett statligt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus. Stödet är på totalt 4,3 miljarder kronor och sträcker sig fram till 2023. Satsningen är tänkt att skynda på energieffektiviseringen i alla typer av flerbostadshus vilket innebär att både små och stora fastighetsägare kan söka stödet.

Bygg- och fastighetssektorns totala energianvändning uppgår till cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många flerbostadshus har en stor potential att minska energianvändningen genom nya installationer och ny teknik och fastighetsägare får nu hjälp att fånga denna möjlighet.  

"Detta beslut visar att energieffektivisering av byggnader är en viktig del i en större lösning. Vi hoppas att stödet skall stimulera till att nya projekt påbörjas och att energieffektivisering prioriteras högre", säger Juha Mennander, vd, Caverion Sverige.

"Caverion har varit med och lämnat synpunkter avseende stödets utformning. Vi tycker bland annat att kravet på 20% minskad energianvändning för ett godkänt projekt är rimligt och kommer att vara ett incitament till att påbörja fler projekt. En sådan utveckling är nödvändig om framtida energi- och miljömål skall nås", säger Håkan Olsson, försäljningsansvarig, energiprojekt, på Caverion.