Kungsörn stoppar skidanläggning

Martina Holmberg/TT: Kungsörnar gör att en skidanläggning inte får tillstånd att anläggas i Skorvdalen. Arkivbild.

Mark- och miljödomstolen säger nej till tidigare beslut om en ny skidanläggning i Skorvdalen i Härjedalen och upphäver därmed länsstyrelsens beslut.

Detta då verksamheten är tänkt att bedrivas inom ett fortplantningsområde för kungsörn.

"Det planerade verksamhetsområdet har minskats men är fortfarande lokaliserat inom i huvudsak samma område som i de tidigare processerna. Numera har även ett fågelskyddsområde inrättats öster om verksamhetsområdet", skriver domstolen i ett pressmeddelande.