K2A förvärvar byggrätter för 42 miljoner kronor

Sundsvalls centrum. Foto: Sundsvalls kommun

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva del av fastigheten Sundsvall Alliero 20 i centrala Sundsvall, som ligger på 10 minuters promenadavstånd från centrum och fyra minuter från Sveriges åttonde största lärosäte, Mittuniversitetet. Fastigheten innehåller en bostadsbyggrätt om cirka 12 100 kvadratmeter, där K2A avser att uppföra cirka 200 hyresbostäder. Säljare är Diös och byggrättsvärdet uppgår till 42 miljoer kronor.

Sundsvall är Sveriges 20:e största kommun, med cirka 100 000 invånare, och har ett underskott av hyresbostäder. Utöver del av Alliero 20 äger K2A sedan tidigare en central och attraktiv fastighets- och projektportfölj i Sundsvall med närmare 540 bostäder samt en samhällsfastighet med vårdcentral samt kommunal grund- och förskola.

– Förvärvet utgör ett perfekt komplement till vårt befintliga bestånd i Sundsvall. Staden har skapat utmärkta förutsättningar för fler bostäder och verksamheter genom den nya detaljplanen som omfattar Alliero. Vi är mycket positiva till utvecklingen och ser fram emot att vara en del i skapandet av en ny, attraktiv stadsdel med genomtänkta och långsiktigt hållbara bostäder, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Detaljplanen för fastigheten Sundsvall Alliero 20 har nyligen vunnit laga kraft. K2A tillträder fastigheten under hösten 2021 efter genomförd fastighetsreglering, med bedömd byggstart kring halvårsskiftet 2022.