Minskad oro för boprisfall

Janerik Henriksson/TT: Bara 12 procent av de tillfrågade tror på lägre bostadspriser, medan 55 procent tror att de ska fortsätta stiga, enligt SEB:s senaste boprisindikator. Arkivbild

Oron för prisfall på bostäder har dämpats något, enligt SEB:s boprisindikator för september. Och de flesta räknar med fortsatt stigande priser, enligt enkäten.

Boprisindikatorn stiger till 41, upp med 2 enheter från 39 i augusti. Andelen tillfrågade som tror på stigande priser ligger kvar på 55 procent, precis som i augusti. Men andelen som tror på sjunkande priser har sjunkit 2 procentenheter till 12 procent.

"Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten", skriver SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Boprisindikatorn har inför ett kraftigt fall i augusti sedan mars i år legat över 60, med en topp i maj på 66.