Rodeo Arkitekter från Norge etablerar sig i Sverige

Jenny Mäki, arkitekt och ledare för kontoret i Göteborg. Foto: Lotta Hasselblom Kvist