Upprop till arkitekter: Undvik glas-spill och efterfråga återvunnet!

Glasets mest grundläggande uppgift är att tillföra ljus och livskvalitet till de som befinner sig innanför en byggnad. Foto: Daniel Watson

Glasbranschens mest grundläggande uppgift är att tillföra ljus in i våra byggnader och se till att inte onödigt med energi släpps ut. Vad vi som beställer kan göra är att rådfråga leverantören om optimala fönsterskär och återvunnet material, för att få ner vårt gemensamma klimatavtryck.

Text: Marit Engstedt

”Glas som material har funnits med länge och fortfarande skapas det så mycket nya innovationer av sand och soda”. Det säger Melinda Lemke, hållbarhetsansvarig på Glasbranschföreningen. Uppfinningarna hon refererar till är glasrutor som reflekterar bort spegelbilden, så att fåglar inte flyger in i fasaden. Eller rutor som kan förstärka mottagningen till. Fönster kan även skifta i transparens med hjälp av en knapptryckning och man kan ha glas som multimedia, med både ljud och bild integrerat.

bild
Melinda Lemke är hållbarhetsansvarig på Glasbranschföreningen. Foto: Glasbranschföreningen

Bättre energivärde i dagens glas

Allt detta är spännande, men det mest grundläggande är att glas tillför ljus och livskvalitet till de som bor och verkar i byggnaderna. I andra länder har glas länge haft en framträdande roll i arkitekturen medan vi i Skandinavien, på grund av vårt klimat, har varit mer restriktiva med storlekarna. Något som dock har förändrats i takt med innovationerna och den tekniska utvecklingen som bidragit till betydligt bättre energiprestanda i dagens glas.

Lösningar på glasets problematik

Glasbranschen strävar alltså efter att tillgodose ett behov av naturligt ljus och de tekniska lösningarna går fort framåt. Det gäller energiprestanda både vid kyla och värmeinstrålning på sommaren, då solen ligger på och värmer upp. Det finns lösningar med att skärma av eller sätta solfilm på rutan. Mot kyla kan man addera en extra ruta, så kallat isolerglas på insidan av ett fönster och även kapsla in ädelgas mellan två rutor som en skyddande barriär och därmed få mer hållbara och mer energieffektiva byggnader.

Minimera spill

Enligt Melinda Lemke, hållbarhetsansvarig på Glasbranschföreningen bör man även tänka på att minimera spill av glas för att få byggnader och glaspartier mer hållbara. Hon går ut med ett upprop till alla arkitekter och beställare av glas:

– Rita gärna in unika fönsterstorlekar, vi uppmuntrar till det! Men se till att få ut maximalt med glas från varje planglas, för att undvika spill. Ta råd från våra medlemsföretag om hur du kan optimera glasskivorna som kommer i vissa storlekar, så att du får ut så mycket som möjligt av dem.

Svensktillverkat har lägre klimatpåverkan

Anna-Lena Fransson, glasexpert och vd på Glascentrum håller med om att spill ska undvikas och tillägger:

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi använder glas som ger oss så lite glas-spill som möjligt. Välj också rätt egenskaper och prestanda för just ditt projekt. Var inte rädd att kontakta glasleverantören innan ni bestämmer vilka glas ni ska använda. Jag vill också pusha för att man använder svenska glasleverantörer eftersom flera rapporter visar att svenskt bearbetat glas ger lägre klimatpåverkan än importerat. I Sverige har vi till exempel en elmix som är bättre än i flera av de länder vi importerar ifrån, där de använder fossila bränslen som kol för att producera el.

bild
Anna-Lena Fransson är glasexpert och vd på Glascentrum. Foto: Glascentrum

Undvik långa transporter

Det finns inga floaglasverk kvar i Sverige, det vill säga fabriker som tillverkar själva planglaset. Men viss förädling finns i landet. Enligt Melinda Lemke kan man minska klimatavtryck markant genom att se till att slutprodukten är svensk. Transporten av färdigt fönster är en stor del av det totala klimatavtrycket. Transport i slutskedet är dessutom ofta skrymmande, bör optimeras och vara så kort som möjligt.

Fråga efter återvunnet

Förutom att minimera spill och köpa svenskförädlat finns ännu en aspekt att ta i beaktan. Fråga efter återvunnet material i slutprodukten. Återvinning av glas är på frammarsch men kräver bra sorteringssystem vilket undersöks i olika forskningsprojekt. Det material som ofta används i moderna fönsterramar är aluminium. Aluminium i sig har ett relativt högt klimatavtryck och därför är det bra att använda återvunnet, där det bara krävs 5 % av energin för att smälta ner använt material, jämfört med att ta fram jungfrulig råvara.

bild
Glaspriset 2020 gick till Regionens hus, i centrala Göteborg. Det består av tre huskroppar, varav ett höghus med 16 våningar. Samtliga är helt i glas med screentryck för design och funktion. Foto: Magnus Östh

– Ställ krav på att materialet ska vara återvunnet hos din fönsterleverantör. Precis som med glaset; gör gärna unika lösningar och ha specialstorlekar, men kolla i samråd med tillverkaren hur ni kan optimera kapningslängder och undvika spill.  Glas och aluminium är långlivade material som båda är helt återvinningsbara till samma kvalitet som innan, säger Melinda Lemke.

Anna-Lena Fransson avslutar med en sista uppmaning och idé till dig som beställer glaspartier:

– Tänk utanför boxen, kontakta din glasleverantör eller glasmästare och bolla idéer. Idag går det att trycka både direkt på glaset och även på folien i ett laminerat glas. Det mesta går att göra i glas, även bärande konstruktioner!

bild
Ställ krav på att materialet ska vara återvunnet hos din fönsterleverantör. Foto: Magnus Östh