Balder köper ytterligare aktier i Entra ASA

Foto: Marvin Meyer/Unsplash

Fastighets AB Balder (”Balder”) har den 12 oktober förvärvat 610 059 aktier i Entra ASA (”Entra”). Efter köpet äger Balder totalt 61 320 119 aktier i Entra ASA, motsvarande 33,67 % av antal aktier och röster.

Mot bakgrund av ovanstående ämnar Balder inom fyra veckor lämna ett budpliktsbud till övriga aktieägare i Entra. Budpliktsbudet ska minst motsvara det högsta som Balder betalt för aktier i Entra under de senaste sex månaderna. Balder har som högst betalat 202,5 NOK per aktie efter avdrag för utdelning i Entra som utbetalades i oktober 2021.

Balder har sedan tidigare kommunicerat att vi föredrar att Entra fortsätter att vara noterat på Oslo Börs. Det gör vi fortsättningsvis också men önskar samtidigt öka vår ägarandel i Entra, varför vi nu ämnar lämna ett budpliktsbud.