Banbrytande netto-noll energihus med hyreslägenheter i Salem

Norra Vitsippan är något av ett pionjärprojekt för fastighetsägaren NREP. Bild: BoKlok Housing

Av Annika Wihlborg

I Salem söder om Stockholm byggs ett unikt hyreskvarter med 108 lägenheter i netto noll-energihus, vilket innebär att det på årsbasis produceras minst lika mycket energi som husen använder. I kvarteret installeras bland annat det innovativa energisystemet HYSS, Hybrid Solar System, som sammanför solenergi och bergvärme via ett styrsystem. Projektet är Skanska Hyresbostäders första kvarter där HYSS-teknologin implementeras.

Med Norra Vitsippan bemöter Skanska tillsammans med blivande fastighetsägaren NREP två samhällsutmaningar: den ökande bostadsbristen i storstadsregionerna samt bygg- och fastighetssektorns betydande andel av samhällets totala klimatpåverkan. NREP är projektets beställare och fastigheterna i Norra Vitsippan uppförs av BoKlok på uppdrag av Skanska Hyresbostäder. Kvarteret har byggts som modulhus i trä på BoKloks husfabrik och reses på husgrunder gjorda av Skanskas gröna betong. Fastigheterna kommer att för ses med såväl solceller som solvärmepaneler som kompletteras med bergvärme.

– Inom Skanska Hyresbostäder är vi helt överens om att vi behöver göra vår insats för att minska klimatpåverkan i samhället. Vi bestämde oss därför för att testa HYSS-konceptet för första gången i kvarteret Norra Vitsippan. För vår del är Norra Vitsippan ett pilotprojekt som ger oss möjligheten att konkret och långsiktigt utvärdera effekten av HYSS i praktiken, säger Anders Wester, verksamhets- och affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

bild
Kvarteret Norra Vitsippan ligger i Salem söder om Stockholm. Bild: BoKlok Housing

Energin förflyttas dit den gör störst nytta

Om HYSS-systemet visar sig vara framgångsrikt och håller vad det lovar kan det, enligt Anders Wester, bli aktuellt att implementera det även i större skala i framtida projekt.

 –Vi harnoga räknat på effekten av HYSS och har tilltro till att vi ska kunna uppnå netto-noll energihus i praktiken. Det unika med HYSS är just hur systemet växlar mellan och kombinerar de olika energikällorna: solceller, solvärmepaneler och bergvärme, säger Anders Wester.

Styrsystemet HYSS innebär att energin kontinuerligt förflyttas dit den gör störst nytta, vilket resulterar i en markant ökad energieffektivitet jämfört med andra bostadskvarter. På årsbasis är tanken att fastigheterna i Norra Vitsippan ska generera minst lika mycket energi som de förbrukar, vilket i sin tur innebär netto noll energianvändning. Ambitionen är att minska andelen köpt energi i kvarteret med drygt 80 procent.

bild
Kvarteret färdigställdes tidigare än beräknat. I juni 2021 var det dags för slutbesiktning. Bild: BoKlok Housing

Färdigställdes tidigare än beräknat

Utöver att minimera energiförbrukningen uppförs fastigheterna i Norra Vitsippan med så lågt klimatavtryck som möjligt även i produktionsfasen. De 108 hyreslägenheterna på mellan ett och fyra rum och kök som ingår i projektet skulle enligt ursprungsplanen ha stått inflyttningsklara i september 2021, men projektet har fortlöpt smidigare än väntat. Redan i juni i år stod det nya kvarteret klart för slutbesiktning.

bild