Jais arkitekter och Landén Krantz arkitekter går samman

Foto: Jais Landén Krantz arkitekter

Efter flera års givande samarbete går Jais arkitekter och Landén Krantz arkitekter nu samman i ett nytt gemensamt bolag under namnet Jais Landén Krantz arkitekter. Sammanslagningen av dessa båda bolags spetskompetenser i ett nytt starkt arkitektkontor skapar möjligheter att ännu bättre möta kunders behov och hantera hela byggprocessen, från stadsplanering och idéskisser till byggprojektering och inredning.

”Vi har gemensamma värderingar på hur arkitektarbetet ska bedrivas för att nå bästa möjliga resultat och vill tillsammans driva projekten från första skiss till färdigt projekt. Denna sammanslagning ger oss en bred och stark bas för en stor variation av uppdrag och vi ser fram emot att arbeta tillsammans” säger Nisse Landén som är det nya bolagets VD.

Jais Arkitekter och Landén Krantz arkitekter har båda en framskjuten position inom respektive marknadssegment.

Jais Landén Krantz arkitekter kommer fortsatt ha kontor i Lund och Helsingborg med 20 st anställda arkitekter och inredningsarkitekter. Bolaget ägs av Nisse Landén, Jakob Peetre, Mats White, Lotta Landén och Åsa Krantz.