Svenskarna kritiska till de skenande bostadspriserna

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste tjugo åren varit osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Foto: Länsförsäkringar

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste tjugo åren varit osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Dessutom anser endast var fjärde svensk, 27 procent, att regeringen har en bra bostadspolitik.

– Omfattande bostadsbrist och en lång period av låga räntor är två huvudorsaker till att bostadspriserna ökat kraftigt de senaste tjugor åren. Pandemin har dessutom bidragit till att pressa upp priserna ytterligare, till nivåer som inte är långsiktigt hållbara för samhället, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De senaste tjugo åren har villapriserna i Sverige trefaldigast och bostadsrättspriserna femfaldigats, något som svenskarna är mycket missnöjda med. Hela åtta av tio, 83 procent, anser att utvecklingen är osund för samhället. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Höga bostadspriser i kombination med hårda kreditvillkor slår hårdast mot unga och ensamstående, som redan tidigare hade svårt att köpa bostad. Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring regelverket för amortering och skapa ett permanent undantag för dessa grupper. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen, säger Marcus Svanberg.

Missnöjet mot bostadsmarknaden avspeglas även i svenskarnas förtroende för regeringens bostadspolitik. Bara drygt var fjärde svensk, 27 procent, tycker att Sverige har en bra bostadspolitik och av de tusen personer som tillfrågats i Sifoundersökningen anser endast 0,5 procent att bostadspolitiken är mycket bra.

– Det är oroväckande, men inte förvånande, att svenskarna saknar förtroende för regeringens bostadspolitik. Nu måste bostadsminister Märta Stenevi arbeta hårt med att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden om hon och regeringen skall kunna återfå väljarnas förtroende inför valet nästa år, säger Marcus Svanberg.

Sedan år 2000 har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med hela 445 procent, medan villapriserna gått upp med 277 procent. Fritidshuspriserna visar en uppgång med 291 procent under samma period. Som jämförelse har reallönerna, sedan Industriavtalet slöts 1997, ökat med över 50 procent fram till 2020.