Vasakronan har ökar takten för en hållbar stadsutveckling

Kista, ett av de områden som Vasakronan satsar på att utveckla. Foto: Gustav Kaiser

Bolaget har som målsättning att ta nästa steg inom stadsutveckling och på ett ännu mer framgångsrikt sätt utveckla helheten i sina områden. Det är en utmaning som kräver ytterligare fokus på alla delar i utvecklingen av fastighetsportföljen. Därför samordnas resurserna för transaktioner med projekt och kompetenserna inom analys med ekonomi.

Vasakronan har en omfattande projektverksamhet och investerar cirka fyra mdkr varje år i ny- och ombyggnader. Redan idag jobbar projektverksamheten i tre tydliga steg – stadsutveckling, fastighetsutveckling och projektgenomförande. Nu integreras även transaktioner i den kedjan. Samtidigt samlas alla kompetenser för analys inom ekonomifunktionen.

- Vi ser att vår plan för klimatneutralitet 2030, i kombination med en ökad digitalisering, hela tiden kräver ett bredare perspektiv när vi ska ta oss an utmaningarna. Vi går alltmer mot att jobba med stadsutveckling och helheten i våra områden snarare än den enskilda fastigheten eller projektet. Vad vi ska bygga, hur vi ska bygga och vad vi ska köpa – allt måste hänga ihop för att vi ska nå vår ambition att skapa attraktiva områden och bli klimatneutrala fullt ut, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

bild
Johanna Skogestig, vd Vasakronan.
Foto: Vasakronan

Jan Erik Hellman, chef fastighetsutveckling, blir ansvarig för att driva utvecklingen mot ett mer samordnat arbetssätt inom transaktion och projekt samt Christer Nerlich, chef ekonomi och finans, för bolagets analys-, finans- och ekonomifunktioner.

I och med förändringen försvinner enheten för fastighetsinvesteringar och Christian Fredrixon, som idag är Chef Fastighetsinvesteringar, har i samband med förändringen valt att lämna Vasakronan.

- Jag vill verkligen tacka Christian för den kompetens och det engagemang han bidragit med under de år han har varit hos oss men har förståelse och respekt för hans beslut när vi nu genomför den här förändringen, säger Johanna Skogestig.