Projektsamarbete inleds av Åke Sundvall och OBOS

Foto: OBOS

Åke Sundvall och OBOS har inlett ett projektsamarbete kring försäljning och byggnation av bostadsrätter i Barkarbystaden, Järfälla kommun. Kvarteret har en central placering vid den nya tunnelbanans uppgång mot Sveatorget, byggstart sker i slutet av 2021 och första inflytt 2024.

Samarbetet omfattar bostadsrätterna i kvarter Atlas, vilka är drygt 160 till antalet och består av lägenheter om 1–5 rum och kök samt ett mindre antal stadsradhus. Atlas rymmer även hyresrättslägenheter, co-working, affärer, restauranger och en Hemköpbutik. De kommersiella delarna och hyresrätterna kommer fortsatt att ägas och förvaltas av Åke Sundvall.

bild
Foto: OBOS

Kvarteret har ritats av DinellJohansson och noga planerats för att skapa ett naturligt nav som erbjuder allt för en modern livsstil. Kvarteret kommer att Svanenmärkas och för de boende kommer en grönskande och rofylld innergård finnas som kontrast till det pulserande stadslivet som omger kvarteret.

Ett antal lägenheter i Atlas kommer att erbjudas genom OBOS Deläga, vilket är en alternativ boköpsmodell. Det möjliggör för köparen att äga en andel och OBOS äger resterande andel, för vilken man betalar en månatlig samäganderättsavgift. På så vis har fler möjlighet att köpa en bostadsrätt, eftersom både lån och krav på kontantinsats blir lägre. Genom OBOS Deläga kan den boende successivt öka sitt ägande, med målet att inom tio år äga hundra procent.

bild
- Vi ser fram emot att sälja en del av lägenheterna genom vår unika boköpsmodell OBOS Deläga. Därigenom sänker vi trösklarna och möjliggör för fler att komma in i det ägda boendet, säger Sofia Ljungdahl, vd för OBOS Nya Hem. Foto: OBOS

Byggstart av Atlas planeras till slutet av 2021 och preliminär inflytt beräknas till 2024. Säljstart av bostadsrätterna sker längre fram, men redan nu går det att anmäla intresse.