HSB Skåne satsar på pollinatörer

Foto: HSB

Pollinatörerna blir färre för varje år som går och av cirka 300 arter av bin i Sverige så är nu en tredjedel rödlistade. Med anledning av detta satsar HSB Skåne nu på att underlätta livet för pollinatörerna. År 2022 ska den första naturliga ängen stå klar i en av företagets hyresfastigheter.

Idéerna kom genom tävlingen Årets miljöinitiativ som företaget utlyste bland sina anställda. HSB Skåne utlyste tävlingen med syfte att uppmuntra förbättringsförslag och idéer som kan ta organisationen vidare i sitt miljöarbete. Syftet med tävlingen var även att öka engagemanget för det gemensamma miljöarbetet.

- Att testa lösningar i våra egna fastigheter är ett framgångskoncept och vi ser fram emot att skapa bättre förutsättningar. Vi kommer att börja arbetet på tomten till vår hyresfastighet på Servins väg i Bjärnum och förhoppningsvis utöka initiativet till fler av våra bostadsområden, säger Mikael Jönsson, fastighetschef på HSB Skåne.

De två vinnande bidragen handlade om ett ökat arbete med att gynna pollinatörerna samt att bättre tillvarata dagvattnet kring företagets egna fastigheter. Vinnare av miljöinitiativet är Malin Bengtsson, kommunikatör på HSB Skåne. Nu startar arbetet med att implementera initiativen i verksamheten.

Ett av projekten innebär att ett större fokus kommer att läggas på att dels minska vattenförbrukningen i och med att regnvatten används till vattning, dels minska risken för översvämning genom att se över hur ytor kan optimeras för att ta hand om större regnmängder.

- Det var under planeringen av en studieresa för kunder till Köpenhamn i kombination med ett tidigare besök på HSB Living Lab som idén kom till att det finns bättre och trevligare sätt att tillvarata regnvatten, säger Malin Bengtsson, kommunikatör HSB Skåne.

Det andra projektet ska bidra till att gynna pollinering, som är en av våra allra viktigaste ekosystemtjänster. Eftersom HSB Skåne har flertalet egna fastigheter finns det också många ställen att arbeta med för att gynna pollinatörerna. Initialt kommer företaget att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer vid hyresfastigheten Solbrinken i Bjärnum. Ett projekt med målet att ha en färdig äng under 2022.

- På gården till Solbrinken finns en backe, Ekbacken, där tänker jag mig en liten slingrig stig som omgärdas av mer friväxande vegetation. Jag har också funderingar på att plantera vårlökar i den backen. Det blir ett avslappnande inslag för våra hyresgäster och kan förhoppningsvis bidra till hållbarhet även för dem, säger Lena Yüceakin, förvaltare på HSB Skåne.