Wihlborgs förvärvar fastighet norr om Köpenhamn

Foto: Wihlborgs

Wihlborgs har förvärvat fastigheten Bregnerødvej 140-144 i Birkerød, Rudersdals kommun, norr om Köpenhamn. Fastigheten blir Wihlborgs fjärde i samma kommun.  

Kontorsfastigheten förvärvas för en köpeskilling om 73,5 MDKK och tillträdet äger rum den 1 december. Tomtytan omfattar drygt 15 000 kvadratmeter och den uthyrningsbara arean cirka 7 148 kvadratmeter fördelat på fyra byggnader. Total utgående hyresintäkt uppgår till 4,9 MDKK och hyresvärdet till 6,2 MDKK.

Fastigheten är uthyrd till 80 procent, med NKT Photonics A/S som största hyresgäst. NKT Photonics A/S är även den näst största hyresgästen i Wihlborgs närbelägna fastighet Blokken 84. Wihlborgs har ytterligare två fastigheter i Rudersdal kommun.  

- Bregnerødvej är ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i samma område. Genom att vi redan har en egen organisation på plats kan vi erbjuda våra kunder effektiv förvaltning och god flexibilitet. Det är också positivt att vi nu stärker vårt engagemang med NKT Photonics A/S, som är en viktig hyresgäst för oss, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.