Svensk Byggtjänst initierar intressentdialog kring hållbarhet

Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst. Foto: Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänsts nya hållbarhetschef Maria Hernroth är på plats. Hon kickstartar sin nya anställning med att initiera en dialog med branschen. Hur bedrivs hållbarhetsarbetet egentligen, och vilken kunskap behöver vi samhällsbyggare för att nå våra högt ställda krav och ambitioner?

Hela samhällsbyggnadssektorn står som bekant inför en jätteutmaning när det gäller hållbarhet. För att vi ska klara de nationella kraven på klimatneutralitet 2030 krävs en väldigt stor kunskapsutveckling. Det finns lika stora behov av kunskap och engagemang när det gäller en hållbar leverantörskedja och vad branschen ska göra när det gäller säkerställandet av mänskliga rättigheter.

– Svensk Byggtjänsts kunder står inför en affärsmässig hållbarhetsutmaning i flera dimensioner. Den drivs av marknadstryck och reglering från EU. Nu kommer även tydliga krav från finanssektorn och för att få en bra finansiering behöver du uppfylla skarpa hållbarhetskrav, säger Daan Cedergren, styrelseledamot för Svensk Byggtjänst och affärsutvecklingschef, Sweco Architects.

Daan säger att branschens kunskapsutveckling inom hållbarhet nu behöver göras både snabbt och gemensamt, och att Svensk Byggtjänst har en självklar roll att fylla så som samlande branschägd aktör.

Nätverksträffar och enkäter
Maria Hernroth rekryterades från Peab och påbörjade sin anställning som hållbarhetschef den 1 december. Det första hon gör är att initiera en intressentdialog för att inventera hur behovet av kunskap egentligen ser ut.

Dialogerna kommer att föras i flera format, bland annat som interaktiva dialoger och i enkätform.

– Var vi gör bäst nytta kan vi inte veta säkert om vi inte börjar med att lyssna. Därför bjuder jag nu in till en omfattande intressentdialog.

– Vi vill verkligen veta – vilka är samhällsbyggarnas största hållbarhetsutmaningar och hur ser de att Svensk Byggtjänst kan bidra till branschens hållbara arbete?, säger Maria Hernroth.

Gedigen grund
När dialogerna är genomförda kommer det att finnas en grund för att bygga ett gediget hållbarhetsarbete på, och att ta fram den kunskap som branschen verkligen behöver.

– Det kan handla om att utveckla verktyg som underlättar eller möjliggör hållbara val i produktionen, men det kan också handla om att förmedla validerad kunskap om nya lagar på hållbarhetsområdet eller att erbjuda ett neutralt mötesforum för att prata om gemensamma utmaningar, säger Maria Hernroth.