Årets BREEAM-byggnad 2021-House of Choice

House of Choice. Foto: Lasse Olsson

Skandinaviens första nollenergi-hotell i Arenastaden invigdes sommaren 2021. Ett hotell som är en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel. Byggnaden - som ägs och förvaltas av Fabege - utsågs till årets BREEAM-byggnad 2021 av Sweden Green Building Council.

-  Fabeges viktigaste och svåraste hållbarhetsmål är att minska klimatbelastningen från vår förvaltnings- och projektverksamhet. BREEAM-SE har under många år varit vårt verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor vid nyproduktion och att vi nu adderat en FEBY-certifiering på plushusnivå är ett sätt att ytterligare höja ribban för energieffektivt byggande, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.

Genom 25 borrhål för geoenergi samt totalt cirka 2 400 kvadratmeter solceller på fasad och tak produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi för Skandinaviens första nollenergi-hotell. Det innebär på sikt att vi kommer nå ett nettonoll-utsläpp av koldioxid per kvadratmeter - inklusive byggfas, driftenergi, material och bortskaffande - för byggnaden. Hotellet är dessutom världens mest solcellstäta.

- En fantastisk prestation och grattis till Fabege och lite till oss själva också! Att nå nollenergi blir en spännande resa och kan bara nås genom engagemang från både ägare och hyresgäst. Choice och Fabege strävar mot att vara i framkant när det gäller hållbar utveckling, säger Sam Radstake Nissen, VD Comfort Hotel Solna.

Den 11 våningar höga byggnaden är certifierad enligt FEBY Guld Plushus och för att klara certifieringen projekterades hotellet för de mycket låga värmeförluster som kriterierna för miljöklassningen FEBY Guld Plushus kräver. Byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager.

- Nyckeln till att vi lyckades med BREEAM Excellent och FEBY Guld Plushus i detta projekt är att alla parter var engagerade i dessa frågor från dag ett, säger Maria Jansson, Projektchef på Fabege.