Malmö europeisk kulturhuvudstad 2029?

Foto: Malmö stad

Malmö stad ska fortsätta utreda förutsättningarna avseende en eventuell ansökan till titeln som europeisk kulturhuvudstad 2029. Först i slutet av nästa år kommer den officiella utlysningen.

Kulturförvaltningen genomförde 2019 en förstudie om europeiskt huvudstadsår 2029 i Malmö. Kommunstyrelsen har därefter initierat en fördjupad utredning om möjligheterna att bli kulturhuvudstad. Båda utredningarna pekar ut flera synergieffekter för Malmö, om staden skulle bli europeisk kulturhuvudstad:

  1. Göra staden internationellt känd genom besökare, nya samarbeten, institutionell synlighet, media och etablering på den europeiska kartan.
  2. Skapa positiva ekonomiska effekter, genom öronmärkta medel från europeiska och nationella myndigheter, samt ökning av intäkter för det lokala näringslivet.
  3. Skapa känsla av tillhörighet och delaktighet hos medborgarna, samt nya, tryggare och mer meningsfulla upplevelser av stadens offentliga rum.

Den officiella ansökan öppnar i slutet av 2022. Nu påbörjas nästa process med att undersöka nödvändiga partnerskap med regionala, nationella och europeiska partners samt undersöka möjligheterna att attrahera extern finansiering, till exempel via EU:s fonder och program.

I slutet av 2022 kommer Statens kulturråd på uppdrag av kulturdepartementet att gå ut med en utlysning där de svenska städer som avser att ansöka ska anmäla sig. Då tas beslutet huruvida Malmö kandiderar eller ej.

- Med det här beslutet tar vi ytterligare ett steg i processen. Jag är glad att det tycks finnas ett stort och brett intresse och engagemang bland kulturutövare och näringsidkare i hela regionen. Kulturens och kreativitetens betydelse för hållbar stadsutveckling och för att bygga staden hel är en viktig pusselbit i varför vi går vidare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande för kommunstyrelsen i Malmö.

- Frågan om kulturhuvudstad är väldigt stor i sin omfattning och har en betydande påverkan på staden. Därför välkomnar jag ytterligare utredning innan ett slutligt och avgörande ställningstagande ska göras i slutet av nästa år, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen i Malmö.

- Jag hoppas att den fortsatta utredningen kan lämna positiva svar på våra frågeställningar så att Malmö därefter kan gå vidare med ansökan och att Malmö som kulturhuvudstad åter blir en stad där det rika kulturutbudet blir ett viktigt skäl till näringslivets etablering i staden. Som kulturhuvudstad, tillsammans med all den kultur Malmö redan kan erbjuda och gärna med ett kommande konstmuseum tror jag skulle ge Malmö en stor potential för att Malmö kan utvecklas till ett ännu bättre kulturnav i regionen, säger Håkan Fäldt (M), oppositionsråd.