Stor aktivitet på småhusmarknaden

Foto: Lantmäteriet

2021 var ett år med högtryck på fastighetsmarknaden. En färsk sammanställning från Lantmäteriet visar att omsättningen av småhus ökade i landets samtliga län. Sammantaget såldes under fjolåret drygt 75 800 småhus runt om i landet.

-  En tydlig omsättningsökning under 2021 visar att det varit ovanligt hög aktivitet på småhusmarknaden under året. Storstadslänen med nästan hälften av försäljningarna, har haft bland de största ökningarna, säger Henrik Roos som är fastighetsekonom på Lantmäteriet.

Siffrorna över omsättningen på småhus kommer från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret.

Jämtland sticker ut – fritidshus en förklaring?

Totalt såldes 75 895 småhus under 2021 året vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år.

Även om det är i storstadsområdena som ökningen märks tydligast så är den positiv i landets samtliga län. På vissa håll är ökningen markant.

- Jämtland som har relativt få småhus utmärker sig i försäljningsstatistiken med den kraftigaste ökningen, säger Henrik Roos.

En förklaring skulle kunna vara andelen fritidshus och en hög omsättning av dessa i länet. Fritidshus ingår i statistiken över småhus.

bild

bild

Källa: Lantmäteriet