Utvecklingsfastighet i Flemingsberg förvärvas av Fabege

Foto: Fabege

Fabege förvärvar ytterligare en utvecklingsfastighet centralt i Flemingsberg från Skanska. Generatorn 10 ligger mitt i det framtida Stockholm South Business District i direkt anslutning till kommande resecentrum norr om Regulatorbron. Förvärvet innebär en byggrätt om cirka 35 000 kvm kommersiella ytor.

Tillsammans med tidigare förvärv från Skanska vid den södra entrén till området, har Fabege nu fått två ytterligare pusselbitar på plats i utvecklingen av den nya stadskärnan. Nu fortsätter arbetet med att detaljplanelägga området som är en viktig del i visionen för framtiden där 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare förutspås samlas i ett pulserande Flemingsberg.

"Vårt mål är både att skapa ett attraktivt nav för näringslivet söder om stan och att utveckla trygga boendemiljöer med ett rikt gatuliv i anslutning till kollektiv- och regionaltrafiken. Dessa två förvärv är viktiga i den fortsatta utvecklingen av stadskärnan," säger Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege.

I juli 2019 kommunicerade Fabege förvärvet av Generatorn 11 från Skanska. Denna utvecklingsfastighet vid den södra stationsentrén omfattar cirka 30 000 kvm bostäder och kommersiella ytor. Skanska fortsätter ha en närvaro i området genom sitt projekt At Focus och har tidigare genomfört flera bostads- och kommersiella projekt i Flemingsberg.

Alfa Lavals nya kontor och det högteknologiska innovationscentret om drygt 20 000 kvm kommer att befinna sig i hjärtat av Stockholm South Business District med inflyttning under 2025. Även den Kungliga Operan och den Kungliga Dramatiska Teatern kommer att flytta delar av sin verksamhet till Flemingsberg under 2024.