Komplex om- och tillbyggnad – Strömshuset i centrala Göteborg

ILLUSTRATION: VASAKRONAN/TUB TRMW

Omgärdat av innerstadens gågator i centrala Göteborg ligger Strömshuset, som för närvarande genomgår en komplex om-och tillbyggnad. Utöver en omfattande invändig upprustning kommer fastigheten även att byggas ut med 1800 kvadratmeter helt i trä.

AV: ANNIKA WIHLBORG

Strömshuset är en känd mötesplats i hjärtat av Göteborg, en fastighet som i folkmun är känd som termometern eftersom en gigantisk termometer löper lodrätt uppför fasaden. Ombyggnationen av funkisbyggnaden Strömshuset, som ursprungligen stod klart 1935, innefattar ett upprustat klimatskal, modernisering av centrala installationer såsom kyla, el och värme samt lokalanpassningar för hyresgäster.

Om- och tillbyggnaden av Strömshuset är ett komplext projekt eftersom den invändiga moderniseringen förutsätter att vissa delar av fastigheten rivs och därefter byggs upp igen. Utöver moderniseringen adderas även en tillbyggnad som tillför 1800 kvadratmeter ny lokalyta i form av nya kontorsytor till fastigheten. Projektet har en stark miljöprofil och påbyggnaden byggs helt i trä, med stommar i KL-trä och limträ. Med den nya påbyggnaden blir Strömshuset nio våningar högt. ■

bild