Skövdebostäders nya moderna källsorteringsstationer på plats i Södra Ryd

Källsorteringsstation i Södra Ryd. Foto: Skövdebostäder

Skövdebostäder har byggt fyra nya källsorteringsstationer med underjordiska behållare i Södra Ryd. Bolaget planerar flera insatser för att utbilda om källsortering.

Skövdebostäder började att bygga källsorteringsstationerna i slutet av 2021. Totalt är det två stycken stationer på Timmervägen och två på Spånvägen, vilket innebär att alla bolagets hyresgäster i området har källsortering på kort avstånd.

– Stationerna är efterlängtade av både oss och hyresgästerna. Det finns många fördelar med underjordiska behållare. De tar liten plats eftersom stora delar av kärlet ligger under marknivå och luckorna är lägre och mer lättillgängliga än på klassiska sopcontainrar. Det luktar också mindre från kärlen, framför allt märker vi skillnad på sommaren. Vi slipper dessutom flugor, skadedjur och fåglar, säger Mahnaz Fakhari, samordnare på Skövdebostäder.

På varje station kan hyresgästerna sortera plast, papp, metall, tidningar, restavfall samt färgat och ofärgat glas. Det finns också kärl för matavfall och restavfall.

Insatser för att höja kunskapen 

Skövdebostäder – som satsar på hållbarhetsfrågor – har underjordisk källsortering i många av sina områden. Bolaget arbetar också med information för att öka kunskapen och motivera till återvinning.

– Vi vill att så många hyresgäster som möjligt ska vilja källsortera och även göra det på rätt sätt. Här är information en jätteviktig bit, säger Mahnaz Fakhari, samordnare på Skövdebostäder.

I Södra Ryd planerar Skövdebostäder en rad olika informationsinsatser.

– Vår ambition är att besöka alla hyresgäster i området. De får en broschyr med information och vi svarar på frågor och funderingar. Vi kan också förklara hur behållarna fungerar. Vissa är till exempel utrustade med fotpedal som öppnar luckan och då behöver man inte ta i handtaget, vilket kan kännas lättare för en del av våra hyresgäster, säger Mahnaz Fakhari, samordnare på Skövdebostäder.