Ny statistik för energianvändning i bostäder och lokaler

Foto: Federico Beccari/Unsplash

Nu är den officiella statistiken för energianvändning kopplat till uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler publicerad. Statistiken visar att energianvändningen ökade under 2021 men att detta beror främst på att 2020 var ett varmare år.

Nu är den officiella statistiken för bostäder och lokalers energianvändning för uppvärmning och varmvatten publicerad.

Statistiken visar att energianvändningen till uppvärmning och varmvatten för småhus under 2021 ökade med 2,7 TWh jämfört med 2020. För flerbostadshus är ökningen 2,5 TWh och för lokaler 1,6 TWh. Ökningen förklaras främst med att 2020 var ett varmare år än 2021.

Hitta statistiken HÄR!