Vasakronan uppgraderar sitt styrsystem i samarbete med Schneider Electric

Foto: Vasakronan/Gustav Kaiser

Vasakronan har implementerat den senaste versionen av fastighetsautomationssystemet EcoStruxure Building Operation 2022 i sexton av sina fastigheter i Stockholm och Uppsala.

EcoStruxure Building Operation 2022 är en öppen, skalbar och säker IoT-plattform från Schneider Electric som underlättar anslutningar till molntjänster. Systemet gör det möjligt för Vasakronan att uppgradera de befintliga systemen i fastigheterna och säkerställer samtidigt att de är kompatibla med ProptechOS. I samband med projektet så blev Schneider Electric certifierad ProptechOS-partner till Idun Real Estate Solutions. EcoStruxure Building Operation 2022 ger även en överblick för bland annat temperatur och energianvändning samt möjliggör optimering av drift, styrning och kommunikation i fastigheterna.

– Det har varit ett mycket framgångsrikt projekt tillsammans med Vasakronan. Uppgraderingen ger Vasakronans fastigheter de senaste lösningarna, en ökad säkerhetsstandard och skapar förutsättningar för framtida projekt och nya funktioner som kan implementeras, säger Alexander Lindahl, Real Estate Segment Leader på Schneider Electric i Sverige. Tack vare ett fint samarbete som har präglats av öppenhet mellan parterna och vårt gemensamma fokus på hållbarhet, så har vi nu en framtidssäker lösning på plats.