Järfälla kommun säljer mark för ny företagsetablering i Kallhäll

Foto: Thomas Kinto/Unsplash

Företaget EASC/Samsung får en markanvisning för nytt kontor och serviceverksamhet i bra läge intill E18 och trafikplats Kallhäll.

Järfälla kommun arbetar målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen och har de senaste åren klättrat i SKR:s ranking över kommunernas service till företagen. Att ge plats för nyetableringar av företag i kommunen är ett annat sätt att förbättra företagsklimatet, men också ett sätt att skapa fler arbetstillfällen i Järfälla.

– Jag är glad över att kunna välkomna Nordic EASC/Samsung till Järfälla och Kallhäll. När vi underlättar för företag att etablera sig i kommunen skapar vi också möjlighet till fler arbetstillfällen och en nära och bra dialog mellan kommunen och näringslivet är alltid otroligt viktig för ett gott företagsklimat, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Nordic EASC AB/Samsung Service är Samsungs märkesservice i Sverige. Företaget nyetablerar sig i Järfälla och bedöms bidra med cirka 80 nya arbetstillfällen i kommunen. Anläggningen i Järfälla kommer att innehålla administration, verkstad för mobiltelefoner, TV och vitvaror samt fältservice för Mälardalen som kommer att utgå härifrån. Företaget satsar även på hållbar konsumtion och startar i dagarna även en recycling-verksamhet med renovering och försäljning av återvunna vitvaror.

– Vi är tacksamma över att kommunen gjort det möjligt för oss att etablera vår verksamhet i Järfälla. Det sätt kommunen hanterat detta på tyder på ett mycket gott företagsklimat. Vi vill bidra med en levande arbetsplats som stärker sysselsättningen i kommunen och vi hoppas detta är början på ett givande samarbete för båda parter, säger Michael Andersson, CEO på Nordic EASC AB/Samsung Service.

Den aktuella fastigheten ligger i ett perfekt läge strax söder om Kallhälls trafikplats med anslutning till E18, på mark som i kommunens översiktsplan pekats ut för verksamhet.