Wisdome vid Tekniska museet blir Stockholms nya spektakulära signaturbyggnad

Wisdome beräknas stå klart 2023. Foto: Arkitektbyrån Elding Oscarson

På Tekniska Museets innergård på Djurgården i Stockholm byggs Wisdome, en nyskapande och spektakulär träfastighet som kombinerar arkitektonisk utformning i världsklass med något av det senaste teknologiutvecklingen har att erbjuda. Wisdome, som beräknas stå klar 2023, kommer verkligen att bli något utöver det vanliga, en ny signaturbyggnad för Stockholm som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä.

Text: Annika Wihlborg

Wisdome byggs i direkt anslutning till Tekniska museet och ska bli en interaktiv, digital lär- och testmiljö för vetenskapskommunikation. Wisdome är en kraftsamling för vetenskapskommunikation med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland i första hand barn och unga. Wisdome ska bli en mötesplats för akademi, skola, näringsliv och nyfikna museibesökare i alla åldrar.

Visualiseringsteknik ger nya dimensioner till vetenskapsupplevelsen

Domen har plats för en publik på 100 sittande personer. Mittpunkten i Wisdome är den klotformade domen av trä, där publiken omsluts av 3D-projektioner i 360 grader. Här kommer den allra senaste visualiseringstekniken användas för att ge besökarna en helt ny dimension i sin upplevelse av vetenskap. Under taket finns även en stor öppen yta som är flexibel och kan användas till event, utställningar och fungera som en mötesplats för vetenskapsintresserade i alla åldrar.

För den arkitektoniska utformningen av Wisdome står arkitektkontoret Elding Oscarson, som ritat en byggnad med ett tak bestående av ett böljande rutnätssystem i fem lager. Byggnaden, med sina extrema spännvidder över den sfäriska domen helt i trä, ska bli en inspirationskälla och ett referensobjekt för framtidens hållbara byggande. Enligt Astrid Stenberg, Tekniska museets projektledare för Wisdome, tänjer byggnaden rejält på gränserna för vad som hittills varit möjligt att producera i trä. Innovativa trämaterial som CLT och LVL ersätter exempelvis traditionella byggmaterial som stål och betong.

bild
Wisdome blir en mötesplats för nyskapande vetenskapsupplevelser för primärt barn och unga. Foto: Arkitektbyrån Elding Oscarson

20 kilometer LVL-trä används

Astrid Stenberg berättar att totalt består Wisdome av inte mindre än 20 kilometer LVL-trä som böjs och anpassas till fastigheten med exakt precision av specialutvecklade robotar. Stora Enso är projektets huvudpartner, vilket är en förutsättning för att kunna göra nya landvinningar vad gäller avancerad träbyggnation.

En ambition från Tekniska Museets sida är att Wisdome ska bli ett referensprojekt som tänjer på gränserna för vad som är fysiskt möjligt att bygga i trä. Vanligtvis anpassas och formas materialet i förväg, men den speciella sfäriska konstruktionen i Wisdome gör att endast det första lagret av balkar kan levereras färdigt, medan övriga fyra lager anpassas på plats, vilket är en mycket ovanlig metod.

bild
Mittpunkten i Wisdome är den klotformade domen av trä, där publiken omsluts av 3D-projektioner i 360 grader. Foto: Arkitektbyrån Elding Oscarson

Internationell specialistkompetens

Den byggnadsteknik som krävs för att bygga Wisdome är också unik och kräver internationell specialistkompetens. En tydlig ambition är, enligt Astrid Stenberg, att Wisdome ska utvecklas till ett nytt landmärke i Stockholm, som kombinerar innovativ arkitektur i trä med ett högteknologiskt sätt att presentera och visualisera olika typer av vetenskap. Wisdome ska också bli ett föredöme vad gäller hållbart byggande.

–Det här är den enskilt största satsningen som Tekniska Museet gjort sedan vi flyttade till Djurgården 1936. Invigningen av Wisedome kommer även att markera starten för museets hundraårsjubileum. Med den absolut senaste tekniken vad gäller omslutande 3D-visualisering i nära samverkan med akademin kan våra besökare resa längre ut i rymden och längre in i kroppen än vi gjort någonsin tidigare. Med Wisedome erbjuder vi en interaktiv digital lärmiljö för vetenskaplig visualisering som skapar engagemang, lust och nyfikenhet kring vetenskap och teknologi, säger Astrid Stenberg.

bild