Handelsbanken och Sweco i samarbete för en hållbar fastighetsförvaltning

Foto: Handelsbanken

Nu kan bostadsrättsföreningar och företag göra en klimat- och energikartläggning av sin fastighet. Med hjälp av Swecos nya digitala verktyg, Green Asset Screener, identifieras både risker och möjligheter för fastigheten, och de åtgärder och investeringar som behövs kan sedan finansieras med Handelsbankens gröna lån. Hållbarhetsutmaningar löses bäst tillsammans, vilket det här samarbetet är ett utmärkt exempel på.

Fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och följderna av klimatförändringarna, i form av till exempel skyfall, översvämningar och värmeböljor, blir allt mer påtagliga för fastighetsägare. Tillsammans med kraftigt stigande energipriser skapar det nya utmaningar för föreningar och företag som äger fastigheter.

"För oss är det viktigt att hitta lösningar för våra kunder. Vi vill vara en relevant aktör och partner även när förhållandena ändras och jag är glad över att vi, genom att kroka arm med Sweco, kan hjälpa våra kunder i deras klimatanpassning, energieffektivisering och omställning mot ökad hållbarhet", säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken Finansiering.

Genom Swecos digitala verktyg kan Handelsbankens kunder enkelt få en initial och översiktlig hållbarhetsanalys. Detta genom att besvara frågor om sin fastighet gällande energi, miljö, klimatrisker och taxonomi. Därefter erbjuds kunderna fördjupad rådgivning tillsammans med Sweco.

”Swecos tjänst ger fastighetsägare beslutsstöd genom att identifiera behov och prioritera bland olika hållbara insatser. Det handlar också om att få vägledning i djungeln av nya riktlinjer och lagkrav. I den här tjänsten har vi kombinerat vår expertkompetens inom hållbara byggnader och digitalisering”, säger Anna Joelsson, hållbarhetschef division Buildings på Sweco.