Sveriges Allmännytta - Sverige behöver en bostadspolitik för alla

Bild: Sveriges Allmännytta

Sverige behöver en bostadspolitik för alla. Inför valet fokuserar Sveriges Allmännytta därför på hur allmännyttan fortsatt kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och trygga bostadsområden samt vikten av ett bostadssocialt ansvar. 

– Bostadspolitiken står inför flera utmaningar. Det behövs fler bostäder som fler har råd med. Det behövs en socialt hållbar bostadsförsörjning och otrygga bostadsområden ska bli trygga. Våra medlemsföretag gör redan stora insatser här, men med bättre förutsättningar för hyresrätten kan de göra ännu mer, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Inför valet i höst lyfter därför Sveriges Allmännytta tre högaktuella områden:

Bostäder för alla: Att bygga fler hyresbostäder som fler har råd med är ett måste för att uppnå en mer balanserad bostadsmarknad. Men det behövs bättre förutsättningar för att bygga nytt till rimliga priser i hela landet. Exempelvis en skattereform som balanserar de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna och att industrialiserat byggande underlättas.

Bostadssocialt ansvar: Allmännyttan ska ta och tar ett stort bostadssocialt ansvar genom att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla. Men, det behövs ett omtag inom bostadspolitiken för att åstadkomma en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Trygga områden: Sveriges Allmännyttas 316 medlemsföretag finns i bostadsområdena dygnet runt, året om och bidrar på många sätt till tryggare bostadsområden. Men det behövs än mer samverkan, bättre kommunal service, fler mötesplatser och en blandning av upplåtelseformer i områdena.

– Allmännyttan har bidragit till att utveckla bostadspolitiken i mer än 70 år. Det ska vi fortsätta med. På valsajten lyfter vi de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt, säger Anders Nordstrand.

Några av de bostadspolitiska förslag som behöver bli verklighet:

  • Genomför en skattereform som balanserar de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna.
  • Underlätta industrialiserat byggande.
  • Höj bostadsbidraget och bredda det så att det omfattar fler målgrupper samt inför en statlig hyresgaranti.
  • Besluta att allmännyttan inte ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling.