SIGNALLOTTAN – miljösnälla bostäder i utkanten av Visby

Kvarteret får tio radhusbostäder med fyror och femmor. Samtliga hus är gestaltade i samklang med de punkthus som sedan tidigare står i kvarteret.

I november 2021 inledde GotlandsHem byggstarten för kvarteret Signallottan 2 i Visby, med 62 nya miljösmarta bostäder. Kvarteret förs upp på den sista byggbara tomten på A7-området i sydvästra Visby med gångavstånd till centrum och närhet till naturen. När Signalottan står färdigt i mars 2023 kommer det att vara GotlandsHems mest miljövänliga.

AV: SANNA KESSELFORS | ILLUSTRATIONER: VIDA ARKITEKTKONTOR

På mark som tidigare tillhörde försvaret byggs nu en helt ny stadsdel upp med nya bostadsområden.

Kvarteret Signalottan är ett av de nya bostadsområdena på, och består av flerbostadshus och radhus som byggs i två etapper. Det blir totalt 52 hyreslägenheter i varierande storlekar från ettor till treor och sammanlagt tio radhusbostäder, fyror och femmor. Ett visst antal bostäder kommer att hyras ut till studenter och ungdomar.

Bakom gestaltningen står arkitekter och byggnadsingenjörer från Visbyark, som varit med från första skiss till färdigbyggt projekt. Husen är gestaltade i samklang med de punkthus som sedan tidigare står i kvarteret. 'Byggnadsvolymerna relaterar till gatan via sin placering med långsidan mot området Stora Törnekvior i Visby. Mellan husen planeras gång-cykelvägar och binder ihop de två naturområden som är belägna på ömse sidor om kvarteret.

MILJÖFOKUS

När kvarteret är färdigt kommer det att vara GotlandsHems mest miljövänliga. Fastigheten kommer att vara utrustad med solenergi till fastighetsel och uppvärmning av vatten. Det blir individuell mätning av vatten som gör det möjligt för varje hyresgäst att se sin egen förbrukning och på så sätt även påverka både förbrukning och miljöbelastning. En dagvattentank som rymmer nästan 70 000 liter regnvatten kommer installeras vilket gör det möjligt att återanvända regnvattnet för bevattning. Hyresgästerna kommer även att ha tillgång till en fossilfri fordonspool. ■