SBB säljer till Fastighetsstaden i Halmstad

Foto: Chris Liverani/Unsplash

Fastighetstaden i Halmstad AB (”Fastighetsstaden”) köper, genom bolagsaffär, fastigheterna Koljan 9, Slottet 4 och Sankt Nikolaus 19 i Halmstad av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna är renodlade samhällsfastigheter med varierande byggår och en total uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvm. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 370 mkr.

Fastigheterna är uthyrda till bland annat Länsstyrelsen, Sveriges domstolar, Halmstad kommun och Region Halland. Det årliga hyresvärdet uppgår till 23,6 mkr. Köparen Fastighetsstaden är ett lokalt företag som har varit aktivt på Halmstadmarknaden sedan 80-talet.

– Fastigheterna kompletterar vårt befintliga bestånd, erbjuder stabil avkastning och ger oss möjlighet till ytterligare förädling. Fastigheterna är välkända och innehåller funktioner som är viktiga för Halmstad, som Halmstadbor ser vi fram emot att förvalta och utveckla fastigheterna, kommenterar Greger Petersson, styrelseordförande i Fastighetsstaden.

Köpeskillingen erläggs kontant. Tillträde förväntas äga rum senast den 30 juni 2022. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Fastighetsstaden i transaktionen.