Torslandaskolans innovativa arkitektur gör regnvattnet till en resurs

På Torslandaskolan gör man vatten till en resurs i leken såväl som i den pedagogiska verksamheten. Illlustration: LINK Arkitektur

Våren 2024 står nya Torslandaskolan i Göteborg klar. Byggnationen av den här F-6 skolan är en del av satsningen Rain Gothenburg, som i sin tur är en del av stadens 400-årsjubileum. Här tillvaratar man vattnets möjligheter i en stad där det i genomsnitt regnar var tredje dag.

AV: ANNIKA WIHLBORG 

Nya Torslandaskolan, som byggs på den tomt där den tidigare Torslandaskolan legat, har utformats för att lägga fokus på hållbarhet och de klimatförändringar vi står inför. I Göteborg regnar det i genomsnitt var tredje dag. Därför vill man på Torslandaskolan göra vatten till en resurs i leken såväl som i den pedagogiska verksamheten. Samtidigt fördröjs vattnets väg ut i dagvattensystemet så att det inte belastar ledningarna vid kraftiga skyfall.

bild
Illlustration: LINK Arkitektur

Med vattnet som lustfyllt pedagogiskt element

Den nya skolan kommer att inrymma drygt 600 elever och får en yta på 8900 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Torslandaskolans arkitektoniska utformning hyllar vårt nordiska klimat med ett utomhusområde som nyttjar regnvattnet som ett lustfyllt och pedagogiskt element som lär barnen om klimat, ekologi, biologisk mångfald och vattnets betydelse i naturens kretslopp. Skolan har utformats av LINK Arkitektur, som har strävat efter att skapa en trygg, lekfull och pedagogisk skola inspirerad av vattnets naturliga kretslopp, dess kraft och betydelse för allt liv. Skolgårdens huvudelement är ”älven” – en slingrande älv i miniatyr som leder dagvattnet genom skolgården och ut i ett deltaliknande och upplevelserikt naturområde med isberg, våtmark, rik vegetation och spännande terräng.

bild
Illlustration: LINK Arkitektur

bild