Nordbyggs besökar- och utställarundersökning 2022

Foto: Bosse Lind

Kundlojaliteten bland utställare är stark och besökarkvaliteten hög – nästan åtta av tio har köpinflytande. Det visar Nordbyggs stora besökar- och utställarundersökning som nu är klar.

– Vi ser ett ständigt växande intresse för solteknik och andra innovationer som bidrar till lägre klimatpåverkan. Det tar vi till oss i arbetet inför Nordbygg 2024, säger Lina Hann, projektchef Nordbygg.

Drygt 3000 besökare och 250 utställare deltog i den stora webbundersökningen dagarna efter att Nordbygg 2022 avslutats.

Stort köpinflytande
Att se nya produkter och innovationer var huvudsyftet för 74 procent av besökarna. 50 procent gick dit för att nätverka med branschkollegor.

Åtta av tio besökare har köpinflytande på sin arbetsplats. En av tre fann nya inköpskontakter och lika många fann det troligt att besöket skulle leda till någon form av inköp inom de närmaste 12 månaderna.

Solteknik hett
Byggteknik, värmesystem och solteknik toppar listan på mest populära ämnen för årets besökare.

– De senaste Nordbygg-mässorna har vi sett ett växande intresse för förnybar energi såsom solcellsteknik och andra innovationer som bidrar till att klimatmålen uppnås. Utvecklingen i vår omvärld och de stigande energipriserna lär bara öka det intresset. Vi tar till oss detta i planeringen av Nordbygg 2024, säger Lina Hann, projektchef Nordbygg.

Uppskattad nätverksträff
Andelen besökare från Mälardalen har ökat något sedan tidigare Nordbygg och de internationella har minskat, av förklarliga skäl. Pandemin och det minskade resandet har självklart påverkat 2022 års Nordbygg.

Andelen kvinnor har ökat tydligt under Nordbygg 2016 och 2018 men nu har ökningen planat ut.

– Vi kommer att fortsätta att satsa aktivt på att utöka andelen kvinnor. I år gjorde vi det genom det uppskattade evenemanget ”Nordbyggs kvinnliga nätverksträff”. Många deltagare vittnade om det positiva i att träffa och lyssna på kvinnliga branschförebilder, berättar Lina Hann.

Hög utställarlojalitet
Utställarlojaliteten är hög på Nordbygg, 70 procent säger att de ska ställa ut igen. Sex av tio anser att Nordbygg är den allra viktigaste mässan för dem.

– Bokningsläget ser utmärkt ut, de första tickade in redan under innevarande mässa. I dagsläget har 250 utställare redan bokat sin plats på Nordbygg 2024, avslutar Lina Hann.

Nordbygg i siffror
- 930 utställare varav 300 utländska
- 34 954 besök från 53 länder registrerades
- 90 procent kom från Sverige
- 44 procent kom från Mälardalen
- Åtta av tio besökare hade köpinflytande.
- 57 procent ser Nordbygg som det viktigaste stället för dem att synas på.
- 3147 besökare och 250 utställare deltog i undersökningen.