K2A köper GotlandsHems studentbostäder

FOTO; K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB köper hela GotlandsHems bestånd av studentbostäder, totalt 204 bostäder. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor för fastigheterna Järnvägen 6, Järnvägen 7 och Rekylen 1. Tillträde sker 1 september 2022 och finansieras genom banklån samt eget kapital.  

– Det finns ett stort behov av studentlägenheter i Visby, där högskolan växer år för år. K2A planerar att bygga 300 studentlägenheter i Visby de kommande åren och förvärvet av de befintliga bostäderna ger oss möjlighet att skapa en mer effektiv förvaltningsvolym med bättre service till studenterna, säger K2A:s vd Johan Knaust. 

K2A:s första studentlägenheter på Gotland uppförs med tillfälligt bygglov och beräknas stå färdiga för inflytt i slutet av augusti 2022.  

De studenter som har en köplats i GotlandsHems bostadskö erbjuds att föra över sina ködagar till K2A:s kö, med fördelen att dessa ködagar kan användas i hela landet. K2A har studentlägenheter på de flesta större studieorter, från Lund i söder till Kiruna i norr. 

– Vi ser att det här innebär fördelar för alla parter. Studenterna hamnar i en nationell kö som gör det möjligt för studenter att flytta inom landet om de byter lärosäte under studieperioden. Försäljningen frigör kapital som gör att GotlandsHem kan återinvestera i underhåll och utveckling av befintliga bostäder eller nyttja för nyproduktion av fler bostäder på Gotland, säger Joakim Martell, vd för GotlandsHem.